online communities, social media for non profits

  openworkssite

  For the latest updates on my work & the things that interest me, visit my new site: openworks.me. Because I believe ‘open’ works.

  A few weeks ago, Partos - the Dutch association of NGOs working in International Development - hosted an IATI introduction meeting for Dutch NGOs. I was asked to present how IATI data can be used.

  A great opportunity to finally collect some examples I've seen on different occasions in the past few months.

  1. Show projects on a map

  Publish What You Fund's visualisation of aid projects in Mali
   
  Publish What You Fund's visualisation of aid projects in Mali - http://mali.publishwhatyoufund.org

  This is the most common use of IATI data I've seen so far. Examples include openaidsearch.org, the Mali Aid portal that Publish What You Fund created and the Open UN-Habitat portal just to name a few.

  2. Show projects on your website

  Project visualisation based on Cordaid's IATI data

  Project visualisation based on Cordaid's IATI data

  The Cordaid example shows that an NGOs IATI data can be a great source for the project section on their website. And rather than having to update the information manually, it is automatically updated whenever the IATI dataset is refreshed. To achieve this, Cordaid makes use of AkvoRSR to process the dataset and make it available via an API, which is then read by their website.

  3. Gain insight in a country's aid portfolio

  DFID development tracker

  DFID's development tracker

  Perhaps the best example of this kind of use is the UK's DFID development tracker. Other examples are http://openaid.se and http://openaid.nl

  4. Better Journalism

  Journalists haven't discovered IATI yet

  Journalists haven't discovered IATI as a data source yet.

  This article from one of the leading Dutch newspapers states that "the Dutch have silently left Uruzgan". One look at (only) the Cordaid dataset shows that Uruzgan is one of the 'hotspots' for development projects in Afghanistan. And that is only one Dutch NGO! I think - I sincerely hope - that the release of more IATI data will bring us more nuanced stories about the state of international development and bring more reality in the debates about 'aid'.

  5. Gain insight in an NGO's work and results

  MFA-dashboard
  Dashboard built by Dutch Ministry of Foreign Affairs
   

  The Dutch Ministry of Foreign Affairs has been experimenting with building dashboards on IATI open data. Using Tableau Public, MySql and Pentaho Kettle they have made their own visualisation of Cordaid IATI data. They chose to use the Cordaid data set because it is rich and contains results.

  6. Internal intelligence

  oxfam project browser
  Oxfam's project browser
   

  Oxfam Novib is working on an internal project browser that should soon give their staff in offices around the world a better insight into what their organisation is doing in each country. Since it is fed with IATI data, it should be easy to also add the IATI data published by Oxfam GB. Thus, IATI becomes a format to combine information of different Oxfam organisations across the network.

  7. Show your track record

  Familiar tools with surprising results
  Familiar tools with surprising results
   

  Working with Cordaid, this is one of the unexpected gems: most NGOs regularly have to provide a track record of previous (or current) projects on a certain subject, or in a certain area. This is often a painstaking effort, looking for the right person to give you the details on the projects you want to include in the track record document.

  With the IATI activity file loaded in Excel, and a simple 'mail merge' in Word, you can easily produce a track record document filtered on country, theme, period, budget, … Of course it helps if your IATI dataset contains proper descriptions and sufficient other fields.

  More examples

  You can find a few more examples in the presentation below. If you think I've missed a great example, please drop me a line or leave a comment.

   

  This blog post was crossposted from http://openworks.me/2014/04/7-ways-to-use-iati-data/

  ONE is teaming up with Accountability Lab for the Honesty Oscars 2014, a week-long event to honor groundbreaking organizations, activists and creatives who make our world more transparent and hold our governments and corporations more accountable.

  We're proud that our video "Open Development Explained" was nominated for the Honesty Oscars in the category “Best picture’.

  Voting is open: http://www.one.org/us/2014/02/28/honesty-oscars-2014-best-picture/


  "Open for Change does a great job in this film explaining the scope and importance of the global Open Development movement."

  Make sure you also check out the other initiatives and categories.

  Voting for this category closes Sunday, March 2, 6PM ET.  If you like what we do, we'd love to receive your vote!

   

  Open Development Explained from Open for Change on Vimeo.

  <

  This article was written by AmLab and originally appeared on Oneworld: http://www.oneworld.nl/bloggen/blogs/2015-future-we-want/van-open-data-n...

   

  Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is een kans om Nederland internationaal op de kaart te zetten als innovatieland op gebied van Open Development, stelt AmLab (Akvo, Text to Change en 1%CLUB).


  Nieuwe wereld
  We leven in een cruciaal tijdperk. Wereldwijde problemen schreeuwen om oplossingen en tegelijkertijd hebben wij nog nooit zoveel tools ter beschikking gehad om iets aan deze problemen te doen. De vooruitgang op het gebied van technologie stelt ons in staat om efficiënter te communiceren en productiever te zijn dan ooit. We zijn de eerste generatie die de kennis en techniek in handen heeft die ons in staat stellen om wereldwijd een gesprek met elkaar aan te gaan en samen te werken aan nieuwe oplossingen.

  We zijn steeds meer ‘connected’. Er zijn wereldwijd zes miljard mobiele telefoonnummers. De explosieve groei van mobiele telefonie vindt de laatste jaren voornamelijk plaats in ontwikkelingslanden. Zo zijn er op dit moment wereldwijd 1,7 miljard mensen zonder bankrekening maar mét een mobiele telefoon. In Afrika hebben 48 miljoen mensen geen elektriciteit maar wel een mobiele telefoon. Facebook zit inmiddels op meer dan 1 miljard gebruikers en een steeds grotere groep daarvan woont in een ontwikkelingsland.

  AmLab (kort voor Amsterdam Lab) bestaat uit AkvoText to Change en1%CLUB. AmLab ontwikkelt gezamenlijk innovatieve tools forSocial Change. Door de Bill & Melinda Gates foundation werd AmLab onlangs als één van de winnaars gekozen voor een beurs, vanwege haar vernieuwendeThree60 visie op internationale samenwerking. Deze visie richt zich op de manier waarop de impact van ontwikkelingssamenwerking beter in beeld kan worden gebracht met behulp van open data en nieuwe technologieën.

  De wereld is zowel complexer als kleiner geworden. Er zijn geen hekken meer, wat daar gebeurt raakt ons hier steeds meer. Een miljard mensen blijft gevangen in uitzichtloze armoede in falende staten. Wereldwijde problemen vragen om collectieve actie: rondom water en voedselschaarste, opwarming van de aarde, uitputting van bossen en zeeën. Deze problemen vragen om nieuwe oplossingen, ze vragen om  sociale innovatie. Wij geloven, en met ons een hele generatie, niet meer in alleen oplossingen van bovenaf. Hoe vakkundig onze bestuurders ook zijn, de complexiteit van huidige sociale vraagstukken ontstijgt de expertise van een enkele groep experts. De wereld heeft de kennis en creativiteit nodig van alle betrokkenen, van overheden, experts, wetenschappers, bedrijven en burgers.

  De Nederlandse overheid liep in 2011 voorop door wereldwijd als één van de eerste landen de data over bestedingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking te openen en in de Open Data standaard IATI (International Aid Transparency Initiative) te publiceren. Een mooie eerste stap op het gebied van transparantie en accountability. Wij zouden echter een stap verder willen gaan. Wij willen naar Open Development.

  Nieuwe manieren van werken
  In de network society, waarin we vandaag de dag leven, stellen informatiestromen en communicatietechnologieën ons in staat om onze activiteiten op een nieuwe manier te organiseren: experiment, measure, start small, learn and scale fast. Het verandert hoe we samenwerken, leren, participeren en hoe we beslissingen nemen. Transparantie en openheid stellen ons in staat om middelen en data die we tot onze beschikking hebben te analyseren, delen, recyclen en opnieuw te combineren. Wij denken dat dit wereldwijd tot een efficiënter en eerlijker gebruik van schaarse middelen kan leiden en machtsverhoudingen radicaal kan veranderen. 

  Open Development gaat over een nieuw paradigma, een verandering van top down naarbottom up, van wisdom of the experts naar wisdom of the crowd, van verantwoording naar samenwerking en van transparantie naar open. Van open datasets naar een open inclusief model van samenwerking waarbij de eindgebruikers centraal staan. Van de overheid wordt hier een cultuurverandering gevraagd waarbij zij de rol op zich neemt vanfacilitator die kennis en informatie vragers en aanbieders aan elkaar koppelt en stimuleert tot samenwerking.

  Dit is de ‘Involve me’ generatie: ‘Trust me'‘Tell me’ en ‘Show me’ is niet meer genoeg bij het delen van informatie. Er wordt gevraagd om een 360 graden feedback loop. Door een combinatie van technologie en global minds kunnen wij samen door middel van crowdsourcing nieuwe oplossingen creëren die het leven van miljoenen wereldwijd kan verbeteren. Als we gezamenlijk een Wikipedia kunnen co-creëren waarom zouden we dan niet met dezelfde aanpak wereldwijde problemen die ons allemaal aangaan gezamenlijk kunnen aanpakken?

  Het zal ontwikkelingssamenwerking tot een proces maken dat minder een interventie in het onbekende is en meer een beter onderbouwd pad naar inclusieve duurzame ontwikkeling. Waarbij ruimte is om fouten te maken. Waarbij snelle feedback loops leiden tot permanent bijstellen van de uitgezette koers. Fail fast. Learn Fast. Ook worden de interventies die tot een positieve sociale ontwikkeling hebben geleid op deze manier zichtbaarder en traceerbaarder. En last but not leastefficiency, herhaalbaarheid en schaalbaarheid zullen toenemen. 

  Bij Open Development is het van belang dat iedereen meedoet. We moeten gezamenlijk optrekken met andere landen, met verschillende sectoren (van water tot gezondheid tot voedsel), met verschillende disciplines (van designers tot antropologen tot data-analisten) en met verschillende bedrijven (van Unilever tot DSM tot de High Tech Campus Eindhoven).

  Nieuwe instrumenten
  En er moet worden geïnvesteerd in innovatieve instrumenten en toepassingen. Gebruik bijvoorbeeld data en nieuwe technologieën om grote groepen mensen van een naderende droogte op te hoogte te brengen. Of bedenk een nieuwe manier om het eigendom en beheer van landbouwgronden in ontwikkelingslanden in kaart te brengen. De nieuwe technologieën en manieren om samen te werken stellen boeren in staat zelf het heft in handen te nemen en om hun leefomstandigheden te verbeteren. We hebben nu de mogelijkheid om op radicaal nieuwe manieren te werken aan opportunity voor- enempowerment van de allerarmsten.    

  Nieuwe informatie en communicatie technologieën stellen ons in staat om de strijd tegen armoede op een revolutionair andere manier te voeren. Met simpele SMS-jes zijn we in staat om honderdduizenden mensen te bereiken: om hun informatie te verschaffen over bijvoorbeeld hiv/aids (mHealth), om geld over te maken (conditional cash transfers), om hun mening te vragen - to make all voices count. De combinatie van narrow casting(SMS) en broad casting (populaire radio talkshows) biedt een krachtig nieuw platform voor collectieve actie en kan zo de elite onder druk zetten om gezondheidszorg en onderwijs voor de allerarmsten daadwerkelijk te verbeteren.

  Nieuwe rol Nederland
  Nederland behoort tot de top vijf meest concurrerende kenniseconomieën in de wereld en is daarom juist het land dat een leidende rol zou moeten spelen op het gebied van Open Development. Het is belangrijk alle relevante data en informatie die overheden, ngo’s, bedrijven, universiteiten en enthousiastelingen door de jaren heen hebben verzameld te publiceren, te analyseren en er bruikbare toepassingen voor te ontwikkelen. Zo krijgen alle betrokkenen beter begrip van de vraagstukken en worden de nieuwe oplossingen beter.

  Wij beweren niet het allesomvattende antwoord te hebben om alle problemen op te lossen. Wat we wél weten is dat er over de hele wereld mensen zijn met slimme ideeën. Van de Indiaanse boer tot een sociale ondernemer uit Kenia. Zij hebben toegang tot de juiste data, kennis, middelen en netwerken nodig om hun ideeën van de grond te krijgen. Om dezebottom up sociale innovatie te stimuleren is een nieuwe aanpak nodig. Er kan hierbij worden samengewerkt met de Innovatie Labs die overal in Afrika ontstaan. Maar er dient ook geëxperimenteerd te worden met nieuwe modellen zoals virtual incubation. En er zijn nieuwe modellen om dit te financieren. Denk hierbij aan crowdfunding of aan succesvolleseed accelerators, voorbeelden uit Silicon Valley zoals Y-Combinator.


  Hoe zetten we Nederland internationaal op de kaart als innovatieve Open Developer?

  1. Spreek de ambitie uit om als Nederland voorop te lopen als het gaat om Open Development.
  2. Stimuleer het werken vanuit Open Development in woord, daad en met middelen.
  3. Geef zelf het goede voorbeeld en learn by doing.
  4. Trek gezamenlijk op met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en onderzoekers om de data open te stellen.
  5. Investeer in Innovatie en Technologie die Open Data omzet in bruikbare tools en toepassingen.
  6. Werk samen met opkomende incubatie- en innovatie labs in ontwikkelingslanden.
  7. Experimenteer met nieuwe financieringsmodellen zoals crowdfunding en startup revolving fondsen.

  Nederland was altijd een voortrekker binnen wereldwijde ontwikkelingssamenwerking. Nederland kan weer voortrekker worden wanneer we handel, investeringen en ontwikkelingssamenwerking combineren op basis van Open Development. Het vraagt om lef en ambitie om een nieuwe Open Development visie neer te zetten. Laten we samen dit momentum pakken; juist nu effectieve oplossingen voor wereldwijde problemen zich sneller kunnen verspreiden dan ooit.

   

  We're proud to show you our short video defining “Open Development” and explaining its potential, with a focus on Open Data.

  Open Development Explained from Open for Change on Vimeo.

   
  There are many new ways to let citizens, organisations, governments and companies work together, and share knowledge and information using internet and mobiles, to help solve some of our biggest problems.
   
  How do we make the data and information meaningful for the groups we want to empower with these new tools? How do we create new services, new business models, and new ways of campaigning? How do we safeguard the security of vulnerable people? Is “open development” effective, and efficient?
   
  Storyline: Open For Change - http://openforchange.info
  Video: Africa Interactive - http://www.africa-interactive.com
  Animation: Vive Visuals - http://www.vivevisuals.com

   

   

   

  The Open Aid Data conference, organized by OpenAid, the Open Knowledge Foundation, the Heinrich Böll Foundation and Transparency International Germany, will bring together practitioners from various organizations for discussion and exchange about new solutions, and about how technology, the Internet, and particular open data can make aid more transparent – because not all of the money is spent effectively.

  Prior to the conference, a Hackday will be organized on the 28th of September at the Böll-Foundation in Berlin to bring developers together to experiment on technical and data solutions to improve development aid. Programmers, designers, coders and others who want to learn more about the field of development aid and would like to share their wisdom are invited to join this hackday. In the morning you will be introduced to the theme, and then brainstorm on possible approaches to making aid more transparent. The rest of the day will be spent working through a code sprint on a real solution. Be part of the event!

  The Open Aid Data Conference is part of a range of activities around open aid data worldwide, such as the recent Open Data for Development conference in Amsterdam or a Barcamp in Kathmandu for aid transparency.

   

  When? 29th September
  Where? Heinrich-Böll-Stiftung, 10117 Berlin, Schumannstr.8 (See map)
  Programme: available here
  Hashtag: #OADC
  Register: here

   

  If you've been following our messages, you've probably heard over and over that aid should be more transparent. 

  But why is aid transparency so important? The animation below explains exactly why ... 

  Make Aid Transparent from Make Aid Transparent on Vimeo.

  This animation is part of the Make Aid Transparent Campaign, a joint campaign of more than 60 organisations

  Open Data for Development Camp

  Hoe kun je Open Data inzetten voor een betere wereld?

  • Wat betekenen stijgende voedselprijzen voor mensen met een inkomen rond $1 per dag?
  • Kun je in 2 dagen een app bouwen waarmee iemand in Afrika kan zien welke waterprojecten er in zijn buurt worden uitgevoerd?
  • En wat gebeurt er in Nederland én internationaal eigenlijk op dit gebied?

  Op 12 en 13 mei organiseert Open for Change, platform voor open data in ontwikkelingssamenwerking het Open Data for Development Camp.

  Internationale sprekers, van ondermeer de World Bank, AidInfo en Development Gateway, laten ons de huidige stand van zaken zien en bieden hun inzichten voor de toekomst. Wat is er mogelijk met open data, en hoe kunnen we daarmee internationale samenwerking verbeteren?

  Experts helpen je op weg met open data: tijdens clinics leer je de ins en outs van geomapping/geotagging, visualisaties en best practices voor het beschikbaar stellen van je eigen data.

  En tijdens de ‘hack track’ gaan we concreet aan de slag met bestaande datasets, bijvoorbeeld van de World Bank, bestedingsinformatie over internationale ontwikkelings samenwerking (naar welke projecten is het geld gegaan?), Indices for Social development en meer, om te laten zien wat voor apps er mogelijk zijn met de aanwezige data.

  Geïnteresseerd? Schrijf je dan hier in http://openforchange.info/oddc

  Ben je designer of developer en jeuken je handen om aan de slag te gaan? Er zijn gratis developer tickets beschikbaar.

  We hopen je te zien op 12-13 mei, in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), in Amsterdam!

   

  We had our first network meetup since we graduated from the IS Hub informal network to a Partos-hosted Open for Change platform, and we had a nice mix of familiar and new faces and organisations.

  We ended up with plenty of discussions and ideas around three presentations:

  • The dreams and the activities of Open for Change as a networking platform by Pelle Aardema.
  • The architecture of connecting open data sources to tools and services by Rolf Kleef.
  • The development of a service layer of service components as an “app store for development” by Anna Chojnacka and Thomas Bjelkeman.

  We tried to focus our discussions on possible ingredients for the Open Data for Development Camp we're organizing on May 12 and 13 in Amsterdam: networks to reach out to, data sources to include, questions to be answered. And ended with an ambition suggested by Anna and Thomas: how can we make Open for Change scale to a world-wide brand for “the new way to development aid”?

  AKVO kindly arranged space in the International Water House, and we mingled with the NGO WASH network who ended their meeting there with a drink to start off the weekend too.

  If you're interested in joining us next time: join our mailing list, or sign up for the Open Data in Development Camp we're organizing in May!

   

  Open for Change's vision, mission and plans

  Open for Change's vision is that we will have:

  • A connected global development sector in which access is getting far more important than ownership: access to information and knowledge and access to tools for using this information.
  • Increasing worldwide collaboration
  • More participatory models for changes in organisations, projects and policies.

  This will raise new questions around trust, transparency, ownership, and quality, and poses us with two challenges:

  • How can we match skills, methods, knowledge and technology
  • How can we implement the principles of open access within the sector.

  We therefore want to increase access to data, knowledge and software applications within the global development sector, by providing a

  To do so we want to provide a platform to:

  • exchange knowledge on topics like open source, open data, open standards on both a national and an international level;
  • support and promote projects within the Dutch sector; to increase a sector wide understanding of the challenges and benefits of open access to data, knowledge and software;
  • set up and (temporary) maintain missing parts of the infrastructure to support such projects.

  The website openforchange.info, the Open Data Development Camp and providing a platform for the WASH data that AKVO and DGIS collaborate on are concrete activities (as was this network meetup).

   

  The architecture to connect data to services and tools

  With the growing supply of open data sets and apps and tools that can work with different types of data, it becomes hard to match “supply and demand”, to build a website or service. And so we want to develop an architecture that provides easier points of entry for developers and users:

  • Open data standards make it easier for tool developers to import or export data for various applications.
  • Data registries can gather information about available data sets and data aggregators: what do they offer, in what format, with which license?
  • By integrating data sets, tools and standards, we can build a distribution of components that have been tested to be working together.

  If we have such a distribution for the development sector, it makes it easier for organisations to choose tools and standards to work with.

  • The IATI registry wants to gather data that complies with the IATI standard and has undergone a certain level of quality checks. This will enable countries receiving donations to find the relevant data about development programmes in one place.
  • An essential element is that donors provide their data themselves, and basically only register how the data can be accesses in the IATI registry.
  • The open nature of such a registry enables the re-use of that meta-data in for instance an Open for Change registry. The focus of that registry can be broader, and also include other open data sets, targeting a different set of users.

  A crucial aspect is that a donor need not even know their data is being re-used, but most of all: does not have to do extra work.

   

  Presentatie Open for Change positie en relatie tot IATI en ResRap
  View more presentations from Rolf Kleef
   

  An App Store for development

  In February, Akvo Foundation and Skoll Global Threats Fund co-convened a meeting in San Francisco on the subject of online services for the development sector.

  1%CLUB , Akvo and Text to Change have been discussing this concept of a shared web application store for a while, together with other parties that participate in Open For Change.

   

  Anna shared her story on the San Francisco meeting, and presented the current state of their joint thinking.

  In short the idea is to create a web application store for our existing applications. The web app store would be a thin service layer which would enable data exchange between the applications, allow the existing applications to communicate with each other, and provide other shared facilities such as authentication and billing services. The web app store would enable others to create their own web applications that would use this services layer. On top of that we would collaborate around the development processes, testing infrastructure, sharing skills and helping each other.

  Read the original blog post by AKVO here:

  A shared online services platform for the development sector

  Welcome to my personal Blog. Here you can read about me, what keeps me busy and what inspires me. To give you an overview of what I’ve been doing over the last few years, I’ve selected a number of (blog)posts. Most have been posted on NABUUR before: consider them as ‘legacy crossposts’… highlights of what I find most important.

  I hope you enjoy reading what’s here. I’d love to hear your thoughts. Please do get in touch via email (pelleaardema [at] gmail [dot] com), Twitter (@pelleaardema) or Skype (pelleaardema)

  Warmly,
  Pelle